Incubation Start

It’s official! Since March of this year, we were trying to get into “Start Platforms”. It is a program organized by the Elbląg Technology Park in cooperation with the Polish Agency for Enterprise Development. Our hard work has paid off. We got in! The program aims to help Polish startups. Technological-Scientific Parks from Białystok, Olsztyn, Elbląg, Ełk, Suwałki, […]

Rozpoczynamy Inkubację

To już oficjalne! Od Marca tego roku walczyliśmy o możliwość uczestnictwa w programie „Platformy Startowe” organizowanym przez Elbląski Park Technologiczny w połączeniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Było ciężko ale już wiemy, że było warto! Program o którym mowa, jest realizowany z Funduszy Europejskich i ma na celu pomoc w rozwoju polskich startupów. Parki Technologiczno-Naukowe z Białystoku, […]