Zostaliśmy zaproszeni do wystąpienia na spotkaniu pt. “Nowoczesna Przedsiębiorczość”, które odbędzie się 18.11.2016 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Spotkanie to odbywa się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Jest to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Co roku, w listopadzie, organizowane są warsztaty, szkolenia i spotkania pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej.

Celem spotkania, w którym będziemy brali udział, jest przedstawienie nowoczesnych pomysłów i rozwiązań na prowadzenie przedsiębiorstwa.

Podzielimy się naszą wiedzę na ten temat i metodami których sami używamy prowadząc nasz startup.

Mamy nadzieję, że nasza wiedza zainspiruje przyszłych młodych przedsiębiorców. Zapraszamy!