Rok 2017-sty kończy się dla nas bardzo dobrze. Zostaliśmy wyróżnieni jako najlepszy polski startup w branży gastronomicznej w ramach StartUp Europe Awards 2017.

StartUp Europe Awards (SEUA) jest konkursem promowanym przez Komisję Europejską, wspieranym przez Przewodniczącego Komitetu Regionów, kilku członków Parlamentu Europejskiego jako ambasadorów i realizowanym przez Fundację Finnova we współpracy z Startup Europe.

Celem konkursu jest wspieranie startupowego ekosystemu w Europie oraz pomoc najlepszym startupom w formie mentoringu.

Kolejnym krokiem dla nas będzie wzięcie udziału w finale konkursu, który odbędzie się w Brukseli. Życznie nam powodzenia!